پنجشنبه 1 مهر 1400
  آخرین به‌روزرسانی : پنجشنبه 18 شهریور 1400

واحد های صنعتی

تولیدی کانال

واحد تولیدی کانال

واحد تولیدی کانال

محصولات ابزار دقیق

واحد تولیدی محصولات ابزار دقیق

واحد تولیدی محصولات ابزار دقیق با مدیریت آقای چاوشیان

لنت خودرو

واحد تولیدی لنت خودرو

واحد تولیدی لنت خودرو با مدیریت آقای مسلمینی و آقای سام

سقف های کرومیت

واحد تولیدی سقف های کرومیت

واحد تولیدی سقف های کرومیت به مدیریت آقای معینی

ژل آتش زا

واحد تولیدی ژل آتش زا

واحد تولیدی ژل آتش زا با مدیریت آقای دکتر غنچه پور

مایع دستشویی

واحد تولیدی مایع دستشویی

واحد تولیدی مایع دستشویی به مدیریت آقای محی آبادی

تولید کننده کلید های سکسیونر فشار قوی

واحد تولیدی کلید های سکسیونر فشار قوی

واحد تولیدی کلید های سکسیونر فشار قوی با مدیریت آقای احمدی نژاد