شهرک صنعتی سدید ازسال 93 فعالیت های خود را در جهت گرفتن مجوزات لازم از قبیل : پروانه تاسیس، مجوزتغییرکاربری، سند ثبتی تک برگ اقدام نموده و با تلاش  بی وقفه خود را بعنوان اولین شهرک صنعتی خصوصی جنوب شرق کشور ثبت کرد و در سال 97 موفق به اخذپروانه بهره برداری گردید.به لطف خداوند این شهرک در سال 98 به عنوان شهرک صنعتی نمونه کشور از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب گردید. با توجه به جوان و پویا بودن تیم هیات مدیره این شهرک صنعتی زیر ساخت ها در حال اتمام هستند و امید است تا چند سال آینده نزدیک به 900واحد صنعتی در این شهرک احداث و زمینه اشتغال بیش از 4000نفر  ایجاد شود.