واحد تولیدی سقف های کرومیت

سقف های کرومیت
واحد تولیدی سقف های کرومیت به مدیریت آقای معینی

امروزه روش های مختلفی در احداث سقف های تیرچه ای وجود دارد که هر کدام میتوانند مزایا و معایبی داشته باشند.

یکی از واحد هایی که در شهرک صنعتی سدید وجود دارد که مجری سقف های کامپوزیت کرمیت در کرمان است و بیش از یک دهه اجرای موفق در این زمینه دارد.
اجرای بیش از 400،000 مترمربع سقف در 550 پروژه و کاهش 63 درصدی هزینه کاذب، با سقف کاذب ابتکاری همچنین دارنده گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت در پروژه ها را میتوان در این خصوص اشاره کرد.

این واحد که با مدیریت آقای علی معینی در حال کار است بالغ بر 10 نفر نیرو در حال فعالیت می باشد.

معینی:09133409096