تسهیلات

با سلام و احترام
شرکت های مستقر در پارک و مراکز رشد، شرکت های دانش بنیان و خلاق  که دارای شرایط مندرج در فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی می توانند از طریق سامانه غزال ghazal.inif.ir نسبت به اخذ تسهیلات تبصره 18 سال 1402 اقدام نمایند.
سقف تسهیلات ۳۰ میلیارد ریال، با تنفس و با کارمزد ۴ درصد می باشد و شرکت ها می توانند متناسب با طرحشان هر میزان درخواست دهند. لطفاً همه شرکت ها سعی کنند از این فرصت تامین مالی برای پیاده سازی طرحشان استفاده کنند.
شرکت هایی که کد کارگاهی ندارند با مراجعه به اداره بیمه و معرفی یک فضای اداری یا کارگاهی می توانند درخواست کد کارگاهی داشته باشند و با ارایه مدارکی دو روزه کد اختصاص می یابد.
در صورتی که به حمایت مالی بیشتر از این میزان هم نیاز باشد از طریق پارک علم و فناوری استان، سازوکارهایی فراهم است. مابقی حمایت مورد نیاز از آن طریق تامین می شود.