ساخت پارک شرقی

ساخت محل تفریحی در ورودی شهرک صنعتی سدید
ساخت محل تفریحی در ورودی شهرک صنعتی سدید

ساخت محل تفریحی در ورودی شهرک صنعتی سدید
یکی از مهمترین عواملی که در روحیه ی افراد تاثر گذار است وجود پارک یا فضای سبز و ... در نزدیکی محل زندگی می باشد.
یکی از مکان هایی که انسان در آن زندگی می کند محل کار افراد است و با توجه به این موضوع شهرک صنعتی سدید در حال احداث پارک در دوطرف ورودی شهرک میباشد تا بتوانند مکان تفریحی ای را برای کارکنان شهرک ایجاد کند.
در حال حاضر پارک شرقی در دست اقدام است که حدود ۸۵ درصد آن پیش رفته است و ان شالله تا پایان آذر ماه به اتمام خواهد رسید.