انعقاد تفاهم نامه شهرک صنعتی سدید با پارک علم و فناوری استان کرمان.

انعقاد تفاهم نامه
انعقاد تفاهم نامه شهرک صنعتی سدید با پارک علم و فناوری استان کرمان.

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی سدید با توجه به مذاکرات و جلسات که از قبل انجام شده بود در مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تفاهم نامه‌ای  با هدف تقویت و توسعه همکاری فی مابین با هدف دسترسی و به کارگیری دانش فنی فناوری روزآمد در اجرای طرح های پژوهشی،مطالعاتی،توسعه‌ای،کاربردی،مشاوره‌ای و آموزشی انجام شد.