ارائه مدل شهرک صنعتی سدید به رئیس محترم جمهور

دیدادر با رئیس جمهور
دیدار رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی سدید با رئیس جمهور

مدل شهرک صنعتی سدید، برآمده از  مسجد امام حسین (ع) مهدیه ، جزء طرح های برتر حوزه مشارکت مردم در تولید، به رئیس محترم جمهور ارائه گردید.
دکتر سید ابراهیم رئیسی در تاریخ ۲۰ فروردین آخرین نشست از دیدارهای رمضانی خود، با جمعی از مسئولان، صاحب‌نظران و حلقه‌های میانی عرصه تولید و اقتصاد مردمی به گفتگو پرداخت.
در این نشست آقای معینی، شهرک صنعتی سدید کرمان را به عنوان مدل مردمی سازی اقتصاد ارائه نمود.
همچنین در ادامه جلسه مقرر شد که با استفاده از ظرفیت و الگوبرداری از مدل های اقتصاد مردمی مانند شهرک صنعتی سدید  گام‌هایی  در این مسیر برداشته شود.