بازدید جناب آقای دکتر مقیمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

بازدید
بازدید جناب آقای دکتر مقیمی همراه با مسولین رده بالای استانی از شهرک صنعتی سدید

روز جمعه مورخ 1402/07/28 بازدید با حضور جناب آقای دکتر فرشاد مقیمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و جمعی از مدیران رده بالای استانی از شهرک صنعتی سدیدصورت گرفت.
در این بازدید یک سری از مشکلات و چالش های پیش رو شهرک بیان شد و از جناب آقای مقیمی درخواست شد در خصوص این حل این چالش ها شهرک رو همراهی کنند.
ایشان در ادامه با اشاره به این که این شهرک توانسته طی چهار سال گذشته توفیقات بسیار خوبی بدست بیاورد و پیشرفت چشمگیری داشته باشد بیان کردند: این شهرک میتواند به عنوان الگویی در سراسر کشور توسعه پیدا کند تا بخش خصوص بتواند در این زمینه فعال شده و شهرک های صنعتی گسترش پیدا کند.
در پایان ایشان پیشنهاداتی در خصوص بخش فناوری شهرک ارائه دادند و در خصوص دریافت مجوزات مربوطه قول مساعدت دادند.