برگزاری رویداد مسئله محور شروع در دانشگاه شهید باهنر کرمان

نقشه راه کارآفرینی
شناسایی و ایجاد هسته های فناور جهت ساخت محصولات دانش بنیان توسط دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

🔴 معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری مرکزنوآوری شروع، شهرک صنعتی سدید و دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار میکند:
همایش زیست بوم علم و فناوری با موضوع:
نقشه راه کارآفرینی
با حضور:
 دکتر قاسم محمدی نژاد
 دکتر مسعود رضایی زاده
مهندس محمد حسین صادقی
مکان: تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان: دوشنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰