«نشست مشترک مدیر موسسات پارک علم و فناوری استان و مدیر تحقیقات و فناوری گل‌گهر سیرجان و مسئولان شهرک

شهرک صنعتی سدید
«نشست مشترک مدیر موسسات پارک علم و فناوری استان و مدیر تحقیقات و فناوری گل‌گهر سیرجان و مسئولان شهرک صنعتی سدید»

در این نشست که در تاریخ 20 شهریورماه در محل شهرک صنعتی سدید برگزار شد، ابتدا خانم دکتر محمدی رئیس موسسات پارک استان به معرفی پارک علم و فناوری استان و خدمات، حمایت ها و تسهیلات این پارک پرداخت و در خصوص ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های فناور استان توضیحاتی ارائه دادند. سپس آقای مهندس ستوده نیا مدیر تحقیقات و فناوری گل‌گهر در خصوص اولویت های پژوهشی و نیازهای فناورانه این شرکت و همچنین پتانسیل ها و ظرفیت های آن توضیحاتی ارائه نمودند. همچنین آقای مهندس معینی رئیس هیئت مدیر شهرک صنعتی سدید به همراه آقای مهندس طالبی زاده مدیر فناوری شهرک در خصوص تاریخچه تاسیس و اقدامات صورت گرفته در جهت تقویت زیست بوم فناوری و همچنین شرکت های مستقر در شهرک مطالبی ارائه دادند.
در نهایت، چند شرکت فناور و دانش بنیان مستقر در شهرک سدید مورد بازدید قرار گرفت. همچنین مقرر شد که جهت توسعه همکاری ها و تقویت زیست بوم فناوری نشست های مشترک در محل شرکت گل‌گهر و پارک علم و فناوری استان ادامه یابد. علاوه بر این، جلساتی با سایر شرکت های فناور و دانش بنیان استان که در حوزه صنعت و معدن فعالیت دارند، ترتیب داده شود.