انعقاد تفاهم نامه همکاری شهرک صنعتی سدید با دانشگاه شهید باهنر کرمان

بازدید حسین اکبری فرد در جهت عقد تفاهم نامه با شهرک صنعتی سدید