بازدید دکتر فداکار از شهرک صنعتی سدید

بازدید استاندار از شهرک صنعتی سدید
حضور استاندار محترم به همراه جمعی از مدیران در شهرک صنعتی سدید

در پی بازدید جناب آقای دکتر فداکار، استاندار محترم استان کرمان از شهرک صنعتی سدید: اهمیت دانش بنیان ها و نامگذاری عنوان سال به (تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین ) بر رفع مشکل برای توسعه حوزه دانش بنیان ها و شرکت های فناوری برای استقلال و ورود به عرصه تولید تاکید کردند.

  فداکار در جریان این بازدید ضمن تاکید به مدیران اجرایی برای رفع موانع پیش رو این شهرک غیر دولتی گفتند: حضور شخص مدیران در واحدهای تولیدی و آشنایی با واقعیت ها و تسریع در صدور مجوز ها بر رفع موانع  بسیار کمک می کند.

همچنین استاندار محترم بیان کردند: این مجموعه کاملا مردمی احداث شده تعدادی جوان دغدغه‌مند پای کار آمدند تا در بخش اشتغال و رونق اقتصادی موثر باشند و بسیار هم موفق  بودند.

آقای معینی رئیس هیئت مدیره شهرک گفتند: قصد داریم همان طور که در صنعت مدل مردمی ایجاد کرده ایم در بخش دانش بنیان ها هم بتوانیم یک الگویی که برگرفته از فکر و اندیشه مردم است را ایجاد کنیم.

ایشان در ادامه بیان کردند باید نگاه تمامی افرادی که در بدنه جامعه حضور دارند این باشد که نباید منتظر اتفاق خاصی برای ایجاد اشتغال و رفع موانع اقتصادی بود و  باید دست روی زانو گذاشت و کار را شروع کرد.

این بازدید که با حضور جمعی از مدیران استانی اتفاق افتاد قول های بسیاری در خصوص رفع موانع و تسریع در امور مجوزات واحد های مستقر در شهرک صنعتی سدید به واحد های تولیدی داده شد.