آغاز گود برداری خط انتقال زیرزمینی تاسیسات خیابان فناوری

شروع عملیات گود برداری
آماده سازی تاسیسات خیابان فناوری

با توجه به منویات مقام معظم رهبری و همچنین با هدف تحقق شعار سال در زمینه تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی، شهرک صنعتی سدید به عنوان شهرک صنعتی نمونه کشور در سال ۹۸ اقدام به انتقال تاسیسات زیرزمینی و منهول گذاری برای خیابان فناوری خود کرد.

این خیابان در حال آماده سازی جهت حضور واحد های دانش بنیان و فناور که نیازمند به بروزترین و مدرن ترین تاسیسات روز دنیا هستند، می باشد.

شهرک صنعتی سدید در نظر دارد با اختصاص بخشی از شهرک در اختیار واحدهای دانش بنیان و واحدهای فناور بستری مناسب به منظور تربیت نیروی متخصص و اشتغال آفرینی در کشور ایجاد نماید.

یکی از برنامه های اشتغال در شهرک صنعتی سدید، طرح دستیابی به فناوری به منظور هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان و دانش آموختگان به سمت استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی جهت شکل گیری دانشگاه جامعه محور پاسخگو و کارآفرین می باشد.

در این خصوص تفاهم نامه ای هم با پارک علم و فناوری به امضا رسیده است که اخبار مربوط به این تفاهم نامه توسط سایت  : KERMANSADID.IR به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.