دریافت وام مخصوص به واحد های تولیدی

تسهیلات در شهرک صنعتی سدید
اعطای تسهیلات تبصره 18 به واحد های تولیدی

با توجه به تعاملات صورت گرفته بین شهرک صنعتی سدید و سازمان صنعت و معدن و تجارت در جهت اعطای تسهیلات به واحد های تولیدی، قدم بسیار ارزشمندی در این خصوص  برداشته شد.

در این رایزنی صورت گرفته واحد های تولیدی ای که در جهت تکمیل و یا خرید تجهیزات خود نیاز به تسهیلات دارند میتوانند با دریافت این تسهیلات کم بهره و با بازپرداخت مناسب ،اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز خود کنند .

این وام های کم بهره میتوانند کمک خوبی برای واحد هایی که نیاز به ایجاد خط تولید جدید و یا خرید تجهیزات پیشرفته که باید جایگزین دستگاه های قدیمی شوند باشد.

واحد های تولیدی میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت این تجهیزات به دفتر شهرک صنعتی سدید مراجعه نمایند.