برگزاری همایش قطب نمای تولید با حضور آقای محمد امین دخیلی

همایش قطب نمای تولید
دعوت از جناب آقای محمد امین دخیلی برای برگزاری همایش قطب نمای تولید

همایش قطب نمای تولد با حضور جناب آقای محمد امین دخیلی مشاور بیش از 1000 واحد تولیدی در سالن اجتماعات شهرک صنعتی سدید.

زمان : 13 مهر ماه 1402 ساعت 8 صبح