انعقاد تفاهم‌نامه مشترک همکاری فی مابین شهرک صنعتی سدید و سازمان فنی حرفه‌ای استان کرمان

انعقاد تفاهم نامه
شروع همکاری مشترک سازمان فنی حرفه‌ای استان کرمان با شهرک صنعتی سدید شهرک نمونه کشوری

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین شهرک صنعتی سدید و سازمان فنی حرفه‌ای استان کرمان با حضور جناب آقای مهندس دهقان مدیرعامل شهرک صنعتی سدید و جناب آقای مهندس شهرکی رئیس سازمان فنی حرفه‌ای استان کرمان صورت گرفت.
این تفاهمنامه که با هدف ایجاد و گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی و همچنین ارتقاء سطح دانش فنی و مهارتی منابع انسانی واحدهای صنعتی و تولیدی و ایجاد زمینه های لازم برای ارتباط و معرفی مهارت آموختگان فنی حرفه‌ای به جامعه تولید کنندگان و کمک به ارتقا بهره وری و کیفیت تولیدات ملی با استفاده از ظرفیت‌ها امکانات و توانمندی‌های طرفین صورت گرفت.
این تفاهمنامه می‌تواند کمک شایانی به ارتقاء سطح دانش فنی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی سدید داشته باشد.