بازدید سخنگوی دولت سیزدهم از شهرک صنعتی سدید

سخنگوی دولت سیزدهم
بازدید علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت از شهرک‌ صنعتی سدید

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت از شهرک‌ صنعتی سدید کرمان بازدید کرد و در جریان فعالیت های این مجموعه تولیدی و صنعتی قرار گرفت.
در این بازدید سخنگوی دولت ضمن عرض خداقوت به مسئولان این شهرک ، تشکیل چنین مجموعه هایی را یکی از نیاز های کشور دانست.
وی ضمن تاکید بر لزوم وجود انسان های پیگیر و توانمند، بیان داشت: دولت هم باید زمینه را برای ورود مردم به اقتصاد فراهم نماید.