تسهیلات مناسب واحد های صنایع کوچک شهرک صنعتی سدید

برگزاری جلسه دریافت تسهیلات
تخصیص تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیارد ریال توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

صبح امروز جلسه ای با حضور نماینده محترم شرکت نافع امین خانم مهندس امیر محمدی در شهرک صنعتی سدید برگزار شد.

  ایشان تمامی شرایط لازم جهت دریافت این تسهیلات را برای اعضای محترم شورای صنعتی سدید بیان داشتند.

این تسهیلات دوره تنفس یک ساله و دوره پرداخت پنج ساله دارد که با همکاری شرکت نافع امین و بانک سپه در حال پرداخت است و بسیاری از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی سدید را در بر می گیرد و میتواند بسیاری از کسب و کارها را توسعه داده و به چرخه اقتصاد کمک بسیار بزرگی شود.

اخبار مربوط به این تسهیلات را واحدهای مستقر در شهرک صنعتی سدید میتوانند از واحد امور متقاضیان شهرک صنعتی سدید به دست آورده و مدارک مورد نیاز جهت اخذ این تسهیلات را دریافت نمایند.