خسته نباشید سردار سلیمانی فرمانده ی بسیج مستضعفین به مجموعه شهرک صنعتی سدید

بازدید سردار سلیمانی فرمانده بسیج مستضعفین
حضور سردار سلیمانی و تیم همراه برای بازدید از مرکز رشد الگوی شهرک صنعتی سدید

ایشان ضمن بازدید از محصولات شهرک صنعتی سدید در حاشیه این بازدید فرمودند: ما با شما هم اعتقاد ایم و راه روشن است اما مهم این است که برای چگونگی تکثیر این الگو باید برنامه داشت و این راه را به جوانانی که میخواهند در این جبهه حضور پیدا کنند نشان داد.

  پیشنهاد ما این است برای بررسی بهتر تکثیر این الگو و ایده باید حتما یک جلسه ای در تهران برنامه ریزی کرد و شما بزرگواران تشریف آورده و بررسی کنیم که چه بکنیم این مسیر به بهترین نحو شکل بگیرد.

من مکرر عرض کردم ما باید در هر استان حداقل یک مرکزی مثل اینجا داشته باشیم که اگر این اتفاق بیفتد آن نکته که حضرت آقا فرمودند محقق خواهد شد وگرنه همیشه وقت درجا خواهیم زد.