برگزاری دوره برندینگ با حضور دکتر خردیار مشاور کسب و کارهای بزرگ کشور

برگزاری دوره در اتاق بازرگانی
شروع به کار واحد آموزش شهرک صنعتی سدید با برگزاری دوره برندینگ

صبح شنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ با همکاری واحد آموزش شهرک صنعتی سدید با اتاق بازرگانی استان کرمان دوره ای تحت عنوان برندینگ در اتاق بازرگانی استان کرمان برگزار گردید.

این دوره که از جناب آقای دکتر خردیار مشاور کسب و کار های بزرگ کشور دعوت به عمل آمده بود با حضور جمعی کثیری از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سدید در جهت آموزش تمامی موضوعات مربوط به برند (هویت برند، تداعی برندو...)برگزار گردید.

این دوره که در جهت ارتقاء بیشتر واحد ها برای بازاریابی و فروش محصولات خود برگزار گردیده بود بازخورد بسیار خوبی را به همراه داشت و سبب شد که واحد آموزش این مدل برنامه ها را در آینده بیشتر در دستور کار خود قرار دهد.