حضور دکتر خردیار برای برگزاری دوره برندینگ

دوره برندینگ
اهمیت برندینگ در موفقیت کسب و کار ها در انقلاب صنعتی 4

دوره اهمیت برندینگ در موفقیت کسب و کار در انقلاب صنعتی 4 در تاریخ شنبه 10 دی ماه 1401 توسط شهرک صنعتی سدید با همکاری اتاق بازرگانی استان بر گزار می گردد.