يکشنبه 13 آذر 1401
  آخرین به‌روزرسانی : سه‏ شنبه 1 آذر 1401
خدمات کسب و کار

حضور شرکت های موفق در استان جهت پشتیباتی از شرکت های شهرک صنعتی سدید

ایجاد خدمات کسب و کار توسط شهرک صنعتی سدید

شهرک صنعتی سدید با دعوت از شرکت های موفق  در استان توانست خدماتی را تحت عنوان خدمات کسب و کار در شهرک ایجاد کرده و در پشتیبانی از واحد های مستقر در شهرک گام بلندی را بردارد.

این خدمات که شامل 4 حوزه:

1-تامین منابع مالی

2-دریافت مجوزات مورد نیاز

3-بازاریابی و بازار سازی

4- تامین نیروی انسانی

می باشد میتوان گفت عارضه های اصلی واحد های تولیدی می باشد.

این حوزه ها با حضور شرکت مادر تخصصی پارسیان افرا و شرکت هادیان توسعه فردا و شرکت ره پویان پیشرو کارمانیا و شرکت کاریابی کار آفرین در حال اجرا می باشد.

این خدمات که مهم ترین و اساسی ترین مشکلات واحد های صنعتی را پوشش می دهد می تواند بسیاری از وقت و هزینه واحد تولیدی را کاهش داده و کمک شایانی به تولید کننده شود.