حضور نمایندگان شهرک صنعتی سدید در رویداد تا ثریا

میز مذاکره
برگزاری رویداد فناوری استان کرمان با حضور شرکت‌های فناور استان

رویداد فناوری تا ثریا با هدفهای پشتیبانی از هسته‌های علمی، واحدهای فناور مردمی و شرکت‌های دانش‌بنیان مسئله‌محور از طریق هم‌افزایی و مدیریت زنجیره ظرفیت‌های موجود مالی و اعتباری داخل و خارج سپاه (ایجاد سبد مشترک حمایتی) جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های در شرف تأسیس، نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع و شرکت‌های دارای نمونه اولیه فعال با رویکرد حل فناورانه مسائل اولویت‌دار کشور و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان برگزار گردید و بیش از 100 تیم فناور و 10 مجموعه ارائه‌کننده نیازها و چالش‌های فناورانه از سراسر استان حضور داشتند و در قالب 10 میز مذاکره با هم به گفت‌وگو و ارائه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود پرداختند.

نمایندگان شهرک صنعتی سدید هم به عنوان یک تیم مذاکره کننده در این رویداد شرکت کرده و با شنیدن چالشها و مشکلات واحدهای فناور و دانش بنیان پیشنهادها و راه‌حل‌هایی را در خصوص حل مشکلات واحد های فناور و دانش بنیان دادند.

در پایان ضمن معرفی سه شرکت برتر شرکت کننده در این رویداد از حضور این شهرک قدردانی به عمل آمد.