بازدید آقای دکتر زاهدی نماینده محترم شهرستان های کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی

حضور در کارگاه های فعال در شهرک صنعتی سدید
حضور آقای دکتر زاهدی نمایند مجلس شورای اسلامی

در بازدیدی که توسط  آقای دکتر زاهدی نماینده محترم شهرستان های کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، از شهرک صنعتی سدید اتفاق افتاد: بعد از تشکر از زحمات کادر شهرک بیان کردند:توفیقی بود از این شهرک بازدید داشته باشم که برای بنده بسیار مفید بوده است .

دو نکته به نظرم می‌آید که باید اینجا خدمت شما عرض کنم:

اول اینکه بخش خصوصی این شهرک را راه اندازی کرده است و این بسیار برای من قابل تحسین است.

نکته دوم یکسری جوانان مومن و مسجدی و باانگیزه پای کار آمدند که نشان می دهد علاوه بر داشتن مسائل معنوی می توانند به دنیای خلاقیت و نوآوری و مهارتی روی بیاورند که خود این موضوع می‌تواند اشتغال زایی و درآمد زایی را منجر شود.

من تشکر می کنم از افرادی که توانستند در این شهرک با کمترین امکانات بیشترین بهره وری را داشته باشن و این موضوع به دلیل وجود خلاقیت و پشتکاری که از رویکرد معنوی نشأت می گیرد و بسیار با ارزش است.

من توصیه می کنم که سیستم های دولتی حتماً بازدید از اینجا داشته باشند و ببینند چگونه میشود افزایش بهره وری را با امکانات کم داشت.

در این بازدیدی که من امروز از شهرک داشتم بسیار نکات مفیدی برای بنده وجود داشت و من معتقدم که این شهرک می‌تواند یک الگوو نمونه ی خوبی برای کشور باشد.