افتتاح 2 واحد تولیدی شیرینی گلها و قهوه گرام در شهرک صنعتی سدید