نظر جناب آقای دکتر فرشاد مقیمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مورد شهرک صنعتی سدید