واحد تولیدی پلاستیک (نایلون و نایلکس)

تولیدی انواع پلاستیک با مدیریت آقای جلیلوند