دوشنبه 8 آذر 1400
  آخرین به‌روزرسانی : چهارشنبه 21 مهر 1400
تولیدی کانال

واحد تولیدی کانال

واحد تولیدی کانال

این واحد تولیدی کانال  می باشد که در شهرک صنعتی سدید مشغول به امر تولید می باشد.