پنجشنبه 1 مهر 1400
  آخرین به‌روزرسانی : پنجشنبه 18 شهریور 1400
تولیدی کانال

واحد تولیدی کانال

واحد تولیدی کانال

این واحد تولیدی کانال  می باشد که در شهرک صنعتی سدید مشغول به امر تولید می باشد.