حضور جناب آقای سردار حسنی آهنگر فرمانده دانشگاه جامع امام حسین(ع) در شهرک صنعتی سدید

امام حسین
بازدید میدانی فرمانده دانشگاه امام حسین (ع) از شهرک صنعتی سدید

فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) در میان بچه های شهرک صنعتی سدید بیان کردند: بچه های مسجد امام حسین (ع) با ایجاد شهرک صنعتی مردمی سدید ، فعل خواستن را تعریف کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی سدید، سردار حسنی آهنگر فرمانده دانشگاه جامع امام حسین(ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از این شهرک بیان داشت: بچه های مسجد امام حسین (ع) با ایجاد شهرک صنعتی مردمی سدید، فعل خواستن را تعریف کردند و با اصول و مبانی مبتنی بر مبانی اسلام ناب، که برگرفته از منظومه فکری حضرت آقا می باشد، کار جدیدی را انجام داده اند که در دیگر شهرک های صنعتی کمتر دیده می شود.
وی با بیان اینکه شهرک سدید گام اول را خوب برداشته است افزود: شهرک سدید با ایجاد الگوها و نمونه هایی سعی کرده است راه کاری مردمی برای رفع نیاز مردم و جامعه پیدا کند. که این یک الگوی خیلی خوب از حلقه های میانی در این حوزه می باشد و باید با مدل سازی، این الگو را به استان های دیگر هم تعمیم داد.