برگزاری رویداد مسئله محور شروع در دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه

همایش و رویداد مسئله محور شروع
شناسایی و ایجاد هسته های فناور جهت ساخت محصولات دانش بنیان توسط دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

💢 #گزارش_تصویری

🔴 برگزاری #رویداد_شروع در دانشگاه شهید باهنر کرمان

🔸رویداد شروع با حضور دانشجویان، مسئولان دانشگاهی و منتورهای باشگاه نوآوری شروع در دانشگاه #شهید_باهنر_کرمان برگزار شد.