مجوزات شهرک

سند مالکیت

پروانه بهره برداری

پروانه تاسیس

مجوز کاربری صنعتی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرک سدید می باشد