امور متقاضیان

مراحل اخذ سند مالکیت

مراحل اخذ پروانه بهره بهره برداری

مراحل اخذ مجوز احداث

مراحل صدور گواهی پایان کار

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرک سدید می باشد